Pribatutasun-politika

ERABILTZAILEARENTZAKO INFORMAZIOA

Malen Skate Kluba, aurrerantzean ARDURADUNA izango da Erabiltzailearen datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna, eta jakinarazi dio datu horiek 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan (GDPR) xedatutakoaren arabera tratatuko direla, datu pertsonalak tratatzeari eta datu horiek askatasunez zirkulatzeari dagokionez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa, eta, beraz, informazio hau ematen zaio:

Tratamenduaren amaiera: erabiltzailearekin harreman komertziala izatea. Tratamendua egiteko eragiketa hauek aurreikusten dira:

Jakinarazpen komertzial publizitarioak posta elektronikoz, faxez, SMS bidez, MMS bidez, komunitate sozialen bidez edo komunikazio komertzialak egiteko aukera ematen duen beste edozein bitarteko elektroniko edo fisikoren bidez, oraingoak nahiz etorkizunekoak. Jakinarazpen horiek ERANTZULEAK egingo ditu eta bere produktu eta zerbitzuei buruz edo hark sustapen-akordioren bat lortu duen kolaboratzaile edo hornitzaileei buruz hitz egingo du. Kasu horretan, hirugarrenek ez dute inoiz datu pertsonaletarako sarbiderik izango.

Azterlan estatistikoak egitea.

Erabiltzaileak egiten dituen mandatuak, eskaerak edo bestelako eskaerak tramitatzea, erabiltzailearen eskura jartzen diren harremanetarako moduetako edozeinen bidez.

Web orriko berrien buletina bidaltzea.

Tratamenduaren oinarri juridikoa: interesdunaren adostasuna.

Datuak kontserbatzeko irizpideak: tratamenduaren amaierari eusteko elkarrekiko interesa dagoen bitartean gordeko dira, eta, horretarako beharrezkoa ez denean, datuak pseudonimizatzeko edo erabat suntsitzeko segurtasun-neurri egokiak hartuko dira.

Datuen jakinarazpena: datuak ez zaizkie hirugarrenei jakinaraziko, legezko betebeharra izan ezik.

Erabiltzailearen eskubideak:

Baimena edozein unetan kentzeko eskubidea.

Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, eramateko eta ezabatzeko eskubidea, eta haien tratamendua mugatzeko edo aurka egiteko eskubidea.

Kontrol-agintaritzari (www.aepd.es) erreklamazioa aurkezteko eskubidea, tratamendua indarrean dagoen araudiarekin bat ez datorrela uste badu.

Eskubideak erabiltzeko harremanetarako datuak:
Posta helbidea: Malen skate kluba.
Lauaxeta Olerkari nº 33 1º A
Helbide elektronikoa: info@malenskate.com

ERABILTZAILEAK EMANDAKO INFORMAZIOAREN NAHITAEZKO EDO AUKERAKO IZAERA

Erabiltzaileek, dagozkien laukiak markatuz eta eremuetara datuak sartuz, harremanetarako formularioan izartxo batekin (*) markatuta edo deskarga-formularioetan aurkeztuta, berariaz eta modu aske eta argian onartzen dute beren datuak beharrezkoak direla zerbitzu-emaileak bere eskaerari erantzuteko, eta gainerako eremuetan datuak sartzea borondatezkoa da. Erabiltzaileak bermatzen du ARDURADUNARI emandako datu pertsonalak egiazkoak direla, eta bere gain hartzen du edozein aldaketaren berri emateko ardura.

ERANTZULEAK berariaz jakinarazten eta bermatzen die erabiltzaileei beren datu pertsonalak ez zaizkiela inoiz hirugarrenei lagako, eta, datu pertsonalen lagapenen bat egiten duten bakoitzean, aldez aurretik erabiltzaileei berariazko baimen informatua eta zalantzarik gabea eskatuko zaiela. Web gunearen bidez eskatutako datu guztiak nahitaezkoak dira, beharrezkoak baitira erabiltzaileari zerbitzu egokia emateko. Datu guztiak ematen ez badira, ez da bermatzen emandako informazioa eta zerbitzuak zure beharretara guztiz egokituko direnik.

SEGURTASUN NEURRIAK

Datu pertsonalak babesteko indarrean dauden araudietan xedatutakoarekin bat etorriz, ARDURADUNA bere ardurapeko datu pertsonalak tratatzeko GDPR araudietako xedapen guztiak betetzen ari da, eta, argi eta garbi, GDPRren 5. artikuluan deskribatutako printzipioekin bat dator. Printzipio horiek modu zilegian, leialean eta gardenean tratatzen dira interesdunarekin lotuta, eta egokiak, egokiak eta xedeetarako behar denari mugatuak dira.

ARDURADUNAK bermatzen du GDPRk ezartzen dituen segurtasun-neurriak aplikatzeko politika tekniko eta antolakuntzazkoak ezarri dituela erabiltzaileen eskubideak eta askatasunak babesteko, eta horiek erabili ahal izateko informazio egokia eman diela.

DATU PERTSONALAK TRATATZEKO BAIMENA

Malen skate kluba da erabiltzailearen datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna, eta jakinarazten dio datu horiek 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan (GDPR) xedatutakoaren arabera tratatuko direla. Beraz, tratamenduari buruzko informazio hau ematen zaio:

Eskubideak erabiltzeko harremanetarako datuak: admin@malenskate.com.

Tratamenduaren amaiera: arduradunaren interes legitimoagatik: harreman komertziala izatea. Interesdunaren baimenaz: produktu edo zerbitzuen jakinarazpenak bidaltzea.

Datuak kontserbatzeko irizpideak: tratamenduaren amaierari eusteko elkarrekiko interesa dagoen bitartean gordeko dira, eta, horretarako beharrezkoa ez denean, datuak pseudonimizatzeko edo erabat suntsitzeko segurtasun-neurri egokiak hartuko dira.

Datuen jakinarazpena: datuak ez zaizkie hirugarrenei jakinaraziko, legezko betebeharra izan ezik.

Erabiltzailearen eskubideak: baimena edozein unetan kentzeko eskubidea. Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, eramateko eta ezabatzeko eskubidea, eta haien tratamendua mugatzeko edo aurka egiteko eskubidea. Kontrol-agintaritzari (www.aepd.es) erreklamazioa aurkezteko eskubidea, tratamendua indarrean dagoen araudiarekin bat ez datorrela uste badu.

Eskubideak erabiltzeko harremanetarako datuak:

Posta helbidea: Malen skate kluba.
Lauaxeta Olerkari nº 33 1º A
Helbide elektronikoa: info@malenskate.com

Legezko oharra

INFORMAZIOAREN GIZARTEAREN ZERBITZUEI BURUZKO LEGEA (IGZL)

Malen skate klubak, web gunearen arduradunak (aurrerantzean ARDURADUNA), erabiltzaileen eskura jartzen du dokumentu hau. Horren bidez, Informazioaren Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legean (LSSICE), 166. EAOn, ezarritako betebeharrak bete nahi ditu, eta web gunearen erabileraren erabiltzaile guztiei horren berri eman nahi die.

Web gune honetara sartzen den pertsona orok bere gain hartzen du erabiltzaile papera, eta konpromisoa hartzen du hemen xedaturiko xedapenak zorrotz betetzeko eta betetzeko, bai eta aplikatzekoa den beste edozein legezko xedapen betetzeko ere.

MALEN SKATE KLUBAAk eskubidea du web gunean ager daitekeen edozein informazio aldatzeko, eta ez dago betebehar horien berri eman beharrik edo erabiltzaileei jakinarazi beharrik. Hori nahikoa da MALEN SKATE KLUBAren web orrian argitaratzea.

IDENTIFIKAZIO DATUAK

Domeinuaren izena: www.malenskate.com
Izen komertziala: MALEN SKATE KLUBA
Sozietatearen izena: MALEN SKATE CLUB
IFZ: G95590642
Sozietatearen helbidea: Lauaxeta Olerkari Nº33 1º A , 48100 MUNGIA (BIZKAIA)
helbide elektronikoa: info@malenskate.com

JABETZA INTELEKTUALAREN, INDUSTRIALAREN ETA IRUDIAREN ESKUBIDEAK

Web gunea, bere programazioa, edizioa, konpilazioa eta funtzionamendurako beharrezkoak diren gainerako elementuak aipatzearren baina ez mugatzearren, diseinuak, logotipoak, testua eta/edo grafikoak GAIArenak dira, edo, hala badagokio, egileen berariazko lizentzia edo baimena du. Web guneko eduki guztiak behar bezala babestuta daude jabetza intelektual eta industrialeko araudiaren bidez, baita dagozkien erregistro publikoetan inskribatuta ere.

Zein helburutarako erabiltzen diren kontuan hartu gabe, erreprodukzio osoak edo partzialak, erabilerak, ustiapenak, banaketak eta merkaturatzeak, betiere, ERANTZULEAREN idatzizko baimena behar du. Aldez aurretik baimendu gabeko edozein erabilera egilearen jabetza intelektual edo industrialeko eskubideen ez-betetze larritzat hartuko da.

ARDURADUNARENAK ez diren diseinu, logotipo, testu eta/edo grafikoak, web gunean ager daitezkeenak, beren jabeenak dira, eta eurak dira horiei buruz sor daitezkeen eztabaiden erantzule. RETAk berariaz baimena ematen die hirugarrenei zuzenean webgunearen eduki zehatzetara zuzentzeko, eta, betiere, www.malenskate.com-en webgune nagusira birbideratzeko.

ERANTZULEAK jabego intelektual eta industrialeko eskubideak aitortzen dizkie titularrei, eta ez du esan nahi eskubide edo erantzukizun bakar bat ere badenik webgunean, ez eta haren babes, babes edo gomendiorik ere.
Jabetza intelektual edo industrialeko eskubideak eta web guneko edozein eduki ez direla betetzen jakiteko, posta elektronikoaren bidez egin dezakezu. info@malenskate.com.

Web orri honetan erregistratzean, batzuetan, klubarekin zerikusia duten ekitaldietan parte hartzeko egiten da, erregistratutako pertsonei grabatzen zaizkien irudi eta bideoek eta baimena eman duten adingabeen arduradunek baimena ematen dute gure sare sozialetan eta komunikazio-kanaletan argitaratzeko. MSKk ez du inoiz argitaratuko skateboarding-arekin edo musikarekin zerikusirik ez duen gairik.

ERANTZUKIZUNETATIK SALBUESTEA

ARDURADUNA bere webgunean argitaratutako informaziotik eratorritako edozein erantzukizunetik salbuesten da, baldin eta informazio hori kanpoko hirugarren batek manipulatu edo sartu badu.

Lotura-politika

Web gunetik, baliteke beste web gune batzuetako edukietara bideratzea. ERANTZULEAK ezin dituenez beti kontrolatu hirugarrenek beren webguneetan sartutako edukiak, ez du bere gain hartzen eduki horien gaineko inolako erantzukizunik. Nolanahi ere, legeria nazionala edo nazioartekoa, morala edo ordena publikoa urratzen duen edozein eduki kenduko du berehala, eta web gune horretara bideratzeari utziko dio berehala, eta dagokion agintari eskudunei jakinaraziko die.

ARDURADUNA ez da erantzule izango foroetan, txatetan, blog-sorgailuetan, iruzkinetan, sare sozialetan edo hirugarrenei edukiak modu independentean argitaratzeko aukera ematen dien beste edozein baliabidetan biltegiratutako informazioaz eta edukiez. Hala ere, eta IGZLren 11. eta 16. artikuluetan xedatutakoa betez, erabiltzaile, agintari eta segurtasun-indar guztien eskura jartzen da, eta aktiboki parte hartzen du estatuko edo nazioarteko legeriari, hirugarrenen eskubideei, moralari eta ordena publikoari eragin edo haien aurka egin dezaketen eduki guztiak kentzen edo, hala badagokio, blokeatzen. Erabiltzaileak uste badu webgunean badela sailkapen hori jaso dezakeen edukiren bat, mesedez, jakinarazi berehala webgunearen administratzaileari.

Webgune hau berrikusi eta probatu da, behar bezala funtziona dezan. Printzipioz, urteko 365 egunetan, eguneko 24 orduetan funtzionamendu egokia bermatzen ahal da. Hala ere, ERANTZULEAK ez du baztertzen programazio-akats batzuk egotea, edo ezinbesteko arrazoiak, hondamendi naturalak, grebak edo antzeko inguruabarrak izatea, web orrian sartzea ezinezkoa egiten dutenak.

IP helbideak

Web guneko zerbitzariek automatikoki detekta ditzakete erabiltzaileak erabiltzen dituen IP helbidea eta domeinu-izena. IP helbide bat ordenagailu bati automatikoki esleitutako zenbaki bat da, ordenagailua Internetera konektatzen denean. Informazio hori guztia zerbitzariaren jarduera-fitxategi batean erregistratzen da, behar bezala inskribatuta. Fitxategi horren bidez, datuak prozesatu ahal izango dira, eta, horrela, neurketa estatistikoak baino ez dira egingo, eta, horien bidez, jakin ahal izango da zenbat orrialde inprimatu diren, web zerbitzarietara zenbat bisita egin diren, bisiten ordena, sarbide-puntua eta abar.

LEGE APLIKAGARRIA ETA JURISDIKZIOA

Web gune honekin edo bertan garatzen diren jarduerekin zerikusia duten eztabaida edo arazo guztiak ebazteko, Espainiako legedia aplikatuko da, aldeek berariaz onartzen dutena, eta MUNGIA udalerritik gertuen dauden epaitegi eta auzitegiek izango dute eskumenik haren erabilerarekin lotutako edo horren ondoriozko gatazka guztiak ebazteko.

DATU PERTSONALAK TRATATZEKO BAIMENA

MALEN SKATE KLUBA da erabiltzailearen datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna, eta jakinarazten dio datu horiek 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan (GDPR) xedatutakoaren arabera tratatuko direla. Beraz, tratamenduari buruzko informazio hau ematen zaio:

Eskubideak erabiltzeko harremanetarako datuak: info@malenskate.com.

Tratamenduaren amaiera: arduradunaren interes legitimoagatik: harreman komertziala izatea. Interesdunaren baimenaz: produktu edo zerbitzuen jakinarazpenak bidaltzea.

Datuak kontserbatzeko irizpideak: tratamenduaren amaierari eusteko elkarrekiko interesa dagoen bitartean gordeko dira, eta, horretarako beharrezkoa ez denean, datuak pseudonimizatzeko edo erabat suntsitzeko segurtasun-neurri egokiak hartuko dira.

Datuen jakinarazpena: datuak ez zaizkie hirugarrenei jakinaraziko, legezko betebeharra izan ezik.

Erabiltzailearen eskubideak: baimena edozein unetan kentzeko eskubidea. Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, eramateko eta ezabatzeko eskubidea, eta haien tratamendua mugatzeko edo aurka egiteko eskubidea. Kontrol-agintaritzari (www.aepd.es) erreklamazioa aurkezteko eskubidea, tratamendua indarrean dagoen araudiarekin bat ez datorrela uste badu.

Domeinuaren izena: www.malenskate.com
Izen komertziala: MALEN SKATE KLUBA
Sozietatearen izena: MALEN SKATE CLUB
IFZ: G95590642
Sozietatearen helbidea: Lauaxeta Olerkari Nº33 1º A , 48100 MUNGIA (BIZKAIA)
helbide elektronikoa: info@malenskate.com

INFORMAZIOA ETA PUBLIZITATEA NEWSLETTERS BIDEZ BIDALTZEA

Berripaperak edo berri-buletinak bidaltzeko, baliteke The Rocket Science Group, LLC enpresa estatubatuarrarena den Mailchimp tresna erabiltzea. Beraz, zure datuen nazioarteko transferentzia baten aurrean egongo ginateke, zerbitzu hori bakarrik emateko. Hemen duzu konpainia honi eta haren pribatutasun-politikari buruzko informazioa. Gainera, Europako Batasunaren eta Estatu Batuen arteko nazioarteko datu-transferentziak ahalbidetzen dituen Privacy Shield protokoloari atxikita dago konpainia hau.

Mailchimp-en erabilera ez da datu-lagapen bat, baizik eta plataforma honek bakarrik erabiliko ditu datuak buletinak bidaltzeko, eta beti zure baimenarekin.

MALEN SKATE KLUBAk emandako datuen konfidentzialtasuna bermatzen du, eta bermatzen du ez direla inolaz ere beste ezertarako lagako gure bezeroen aldez aurreko eta berariazko baimenik gabe. Eskatutako zerbitzua emateko behar diren datuak baino ez dizkizugu eskatuko, eta horretarako bakarrik erabiliko dira.

DATUAK LAGATZEA:

Eskolaz kanpoko skate klaseetarako, MSKk harremanetarako formularioko datuak DAIBAI SKATEBOARDING SOCIEDAD LIMITATUAri laga ahal izango dizkio (helbidea:). MSKren eskolaz kanpoko skate klaseetarako, harremanetarako formularioko datuak DAIBAI SKATEBOARDING SOCIEDAD LIMITATUAri laga ahal izango dizkio.

POLIGONO INDUSTRIAL BEKOIBARRA, 48300 GERNIKA-LUMO

Interesdunen eskubideak

Interesdunak eskubide hauek ditu:

  • Biltegiratutako datu pertsonalei buruzko informazioa eskatzen ahalko du (sarbidea)
  • Zure datu pertsonalen zehaztasunik eza zuzentzeko eskatzen ahalko duzu. (zuzenketa)
  • Zure datu pertsonalen tratamendua ezabatzea edo mugatzea eska dezakezu, eta (kentzea eta mugatzea)
  • Halaber, datu pertsonalak formatu egituratuan, arruntean eta irakurketa mekanikoan eskura jartzeko eskatzen ahalko du. (eramangarritasuna)

Horretarako, idazki bat bidali beharko duzu, NANaren edo identifikatzen zaituen agiriaren kopia bat erantsita, posta helbidera:

MALEN SKATE KLUBA.
C/ lauaxeta Olerkari nº 33 1º A – 48100 MUNGIA (BIZKAIA)
helbide elektronikoa: info@malenskate.com

Interesdunak eskubidea du, halaber, datuak babesteko agintariei (Datuak Babesteko Espainiako Agentzia) erreklamazioa aurkezteko. Hala ere, datuekin zerikusia duen edozein arazo konpontzeko gurekin harremanetan jartzera gonbidatzen zaitugu.